Beiratkozás az 1. évfolyamra a 2019-2020. tanévre

Beiratkozás az 1. évfolyamra a 2019-2020. tanévre

Beiratkozás az 1. évfolyamra a 2019-2020. tanévre

Kormányhivatal felhívásában az általános iskolai beiratkozás időpontját a következőképpen határozza meg:

2019. április 11-én, csütörtökön  8-19 óráig,

2019. április 12-én, pénteken 8-19 óráig.

Kiss Zoltán Általános Iskola

4288 Újléta, Magyar u. 22.

06-52/592-004

Újdonság!

Kedves leendő elsős gyermekek szülei! 

Az idei évtől lehetőségük van elektronikus, E-ÜGYINTÉZÉS formájában is jelentkezni az általános iskola 1. osztályába. 

Emellett természetesen a hagyományos papír alapú beiratkozás is lehetséges.

A beiratkozás napján – függetlenül attól, hogy a két jelentkezési mód közül melyiket választja – minden szülőnek meg kell jelennie személyesen az intézményben, ahol a beiratkozáshoz szükséges dokumentumokat, illetve a nyilatkozatok eredeti példányát be kell mutatnia.

A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok valamennyi tanuló esetében:

  • a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót igazoló hatósági igazolvány.
  • a gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány,
  • az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolás, mely lehet:
  • óvodai szakvélemény,
  • tankerületi szakértői bizottság szakértői véleménye,
  • sajátos nevelési igényű gyermek esetében a Pedagógiai Szakszolgálat Szakértői Bizottságának szakértői véleménye,
  • nyilatkozat az életvitelszerű lakcímről (1. számú melléklet)
  • nyilatkozat a közös szülői felügyeleti jog gyakorlására vonatkozóan (2. számú melléklet)
  • Az állampolgárság megállapításához, valamint a pontos névhasználathoz, kérjük, hozzák el a gyermek születési anyakönyvi kivonatát is!

A nem körzetes jelentkezők esetében a fentieken kívül szükséges még az intézmény vezetőjének címzett kérvény. 

hit- és erkölcstan oktatás választására vonatkozó nyilatkozatot a beíratáskor kell megtennie a szülőknek.

A beiratkozási napokon a választott intézményben jelentkezési lapot töltenek ki a szülők. 

A jelentkezést követően az intézményvezető 2019. április 30-ig megküldi az érintett szülőknek a felvételről vagy elutasításról szóló határozatot.

admin

Egyéb

No description. Please update your profile.

LEAVE COMMENT